Ana Sayfa

 

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı‘nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Barış ÖZDAL, Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Tarih konularında dersler vermektedir.

Ermeni Sorunu, Avrupa Güvenliği, Türk Dış Politikası alanlarında yayımlanmış birçok makalesi bulunan Prof. Dr. Barış Özdal‘ın çalışmalarına bu web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.